COVID-19

NYA RESTRIKTIONER

Ytterligare restriktioner i syfte att motverka spridningen av Covid-19 från och med 12/1. Det kommer inte som en överraskning för oss, vi kommer att fortsätta att arbeta som tidigare. Hålla avstånd och ta ansvar. För vår verksamhet gäller följande.

  • Servering får endast ske till gäster som sitter ner vid ett bord eller bar bord. D v s vi kommer att fortsätta även denna säsong med bordsservering. QR kod kommer att användas för att undvika köbildning vi beställning. Sitt ner, invänta servitör.
  • Utan vaccinationsbevis ställs krav på avstånd mellansällskap som vanligtvis inte umgås, då vi inte har möjlighet att kontroller vaccinationsbevis kommer vi att ha ett max antal på 8 personer / sällskap / bord.
  • Det finns inte längre möjlighet som serveringsställe att anordna dans, d v s vid eventuell musikunderhållning, ”AFTER SKI” kommer det att genomföras med sittande publik så att trängsel inte uppstår.
  • Som serveringsställe är vi skyldiga att informera vår gäster om hur smittspridningen kan undvikas.
  • Tvätta alltid er händer före ett besök hos oss, samt använd handdesinfektion som finns placerade vi entré dörren.
  • Håll er informerade om eventuella nya restriktioner.
  • Max 7 personer i skiduthyrningen samtidigt.
  • Max 5 personer i Fjällbutiken samtidigt.
  • Inga allmänna Bastu & Gym tider, endast förbokade tider. BOKA i receptionen. (STÄNGT p g a brand)

DE ÅTERINFÖRDA RESTRIKTIONERNA GÄLLER TILLS VIDARE.

Läs mer på Folkhäsomyndighetens hemsida

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN I

RESTAURANG DROMMEN

» Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut med ytterligare nya restriktioner f r o m den 12/1
» Tvätta händerna ofta samt använd handsprit som finns på flera ställen i lokalen.
» Vid lunchservering kommer digitala menyer att användas med hjälp av QR-koder, MAX 8 personer i samma sällskap.
» Endast Bordsservering, invänta bordsplacering. All mat och dryck intas sittande.
» För att minska fysisk kontakt kommer vi att sprida ut gästerna i 4 olika delar av restaurangen samt avstånd mellan borden.
» Kontantfritt gäller under pågående pandemi. Det går bra att betala med kort eller Swish.
» Vi uppmuntrar till att äta utomhus. Ta med hamburgare och grill på någon av våra 5 grillplatser.
» Välj Take-Away.
» För att ”säkra” din plats i restaurangen BOKA alltid bord.
» Vi symtom, stanna hemma!

COVID-19

FJÄLLBUTIKEN

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN I

 FJÄLLBUTIKEN

» Håll avstånd till varandra om minst 1,5 m till varandra, inne och ute.
» MAX 5 personer i butiken samtidigt, vid kö invänta din tur utanför entrédörren.
» Använd handsprit som finns placerad på höger sida om dörren, på vägen in.
» Endast EN i sällskapet/familjen i butiken.
» Kontantfritt gäller under pågående pandemi. Det går bra att betala med kort eller Swish.
» Vi uppmuntrar till att handla dagtid, det är oftast flest kunder efter kl. 15.
» Då vi endast har en väg in och ut, ber vi er visa hänsyn och invänta er tur.

COVID-19

SKIDUTHYRNING

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN I

SKIDUTHYRNINGEN

» Håll avstånd till varandra om minst 1,5 m till varandra, inne och ute.
» MAX 7 personer i skiduthyrningen samtidigt, vid kö invänta din tur utanför entrédörren.
» Använd handsprit som finns i butiken.
» Vi uppmanar till att boka din utrustning online.
» Vi kör ut din förbokade utrustning för er som bor i Höglekardalens Semesterby.
» Kontantfritt gäller under pågående pandemi. Det går bra att betala med Kreditkort,  Swish eller vid utcheckning.
» Då vi endast har en väg in och ut, ber vi er visa hänsyn och invänta er tur.
» Vi desinficerar använd utrustning.

EN TRYGGARE FJÄLLSEMESTER

CORONA

COVID-19
Med viktiga erfarenheter från förra vintern samt sommarsäsongen går vi med ödmjukhet, kunskap och respekt in i en ny säsong.

Vi i Bydalsfjällen gör allt vi kan för att våra besökare ska få en tryggare fjällsemester vintern 2021/2022. Det är ett ansvar som vi delar tillsammans med alla våra gäster. Vi följer de rekommendationer som är framarbetade av SLAO:s medlemsråd inom Säkerhet, SLAO:s medicinska råd samt SLAO:s kansli. Rekommendationerna har tagits fram i samråd med Folkhälsomyndigheten.

Målsättningen med dessa rekommendationer är att de ska minska risken för smittspridning samt stödja en öppen, trygg och säker miljö för både personal och besökare på svenska skidanläggningar vintersäsongen 2021/2022.

”Utförsåkning är en uteaktivitet i naturen som bidrar till ökad folkhälsa.”

TRYGGA OCH ROLIGA SKIDUPPLEVELSER ÄR MER AKTUELLT ÄN NÅGONSIN

» Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters beslut samt rekommendationer.
» Vi följer försiktighetsprincipen.
»Vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett stort eget ansvar.
» Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.
»Verksamhet i våra skidanläggningar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).

Observera att detta uppdateras när nya rekommendationer från svenska myndigheter utfärdas.

FÖLJ ALLTID REKOMMENDATIONERNA PÅ Folkhälsommyndigheten

EN TRYGGARE FJÄLLSEMESTER

CORONA

TRYGGA OCH ROLIGA SKIDUPPLEVELSER ÄR MER AKTUELLT ÄN NÅGONSIN

» Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters beslut samt rekommendationer.
» Vi följer försiktighetsprincipen.
»Vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett stort eget ansvar.
» Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.
»Verksamhet i våra skidanläggningar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).

Observera att detta uppdateras när nya rekommendationer från svenska myndigheter utfärdas.

FÖLJ ALLTID REKOMMENDATIONERNA PÅ Folkhälsommyndigheten